ODKAZY
Zpráva o lidském rozvoji 2003


Cílem tohoto projektu bylo připravit v kooperaci s Mezinárodní organizací práce (www.ilo.org) a UNDP (www.undp.org) Zprávu o lidském rozvoji 2003 v České republice a předložit ji jako podklad pro národní konferenci k diskusi o sociálním a ekonomickém vývoji posledního desetiletí.

Zpráva o lidském rozvoji 2003Cílem tohoto projektu bylo připravit v kooperaci s Mezinárodní organizací práce (www.ilo.org) a UNDP (www.undp.org) Zprávu o lidském rozvoji 2003 v České republice a předložit ji jako podklad pro národní konferenci k diskusi o sociálním a ekonomickém vývoji posledního desetiletí.